ROT-avdrag

ROT är ett bidrag för dig som vill utföra en reparation eller tillbyggnad av befintlig fastighet.

Detta innebär:

  • Reduktionen är 30% av arbetskostnaden, dock högst 50 000kr per person och år
  • Villkoret är att du och/eller din partner står som ägare på fastigheten eller fritidshuset
  • Du betalar det reducerade beloppet till oss, och vi ansöker om resten hos skatteverket

Kontakta gärna oss för mer info!

Allt I Bygg 060