Vill du bygga nytt?

När du ska bygga nytt hus, fritidshus, garage eller något annat finns det vissa procedurer som måste gås igenom innan man kan börja bygga.

Innan man får börja bygga måste man först ansöka om bygglov hos kommunen. För att kunna ansöka om bygglov krävs det att man har vissa ritningar och handlingar. De ritningar som vanligtvis behövs är plan- och fasadritningar, sektionsritning samt detaljplansritning. Utöver ritningarna behövs oftast också vissa tekniska beskrivningar. Genom att involvera oss i ett tidigt skede kan vi underlätta ditt arbete med att ansöka om bygglov samt färdigställa ditt drömprojekt. Din möjlighet att påverka slutprodukten så du blir riktigt nöjd ökar om vi får hjälpa dig i ett tidigt skede!

Vid frågor, kontakta gärna oss på 0383-10902

 

Hus Östanå